§1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://www.mrowkaolkusz.pl/ oraz z poczty elektronicznej.

§2. SŁOWNIK POJĘĆ

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:

§3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych jest firma CRAS Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Wrocławska 11; 44-100 Gliwice, prowadzącą działalność w Olkuszu, ul. Przemysłowa 9
; NIP: 684-14-84-287.

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie http://www.mrowkaolkusz.pl; za pomocą e-maila: mrowka.olkusz@onet.pl;  osobiście pod adresem: Olkusz, ul. Przemysłowa 9, 32-300 Olkusz, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 9.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 4. JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZA MROWKAOLKUSZ.PL?

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP.
W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury, umowy).

Odwiedzając stronę internetową http://www.mrowkaolkusz.p zbieramy Twoje dane poprzez pliki cookies oraz logi serwera, na których przechowywana jest strona. Pełne informacje na temat plików cookies, jakie wykorzystujemy zawarliśmy w§ 10. “Polityka cookies”.

§ 5. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane wysyłane przez nasz formularz kontaktowy oraz wysyłane bezpośrednio na nasz adres
e-mail przetwarzamy w celu:
• realizacji usługi sprzedaży;
• odpowiedzi na zapytania ofertowe;
• działania marketingowe naszych pozostałych usług.
Przetwarzamy je ponieważ zwróciłeś się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy
i wyraziłeś zgodę ich przetwarzanie.

Ponieważ skorzystałeś z naszej oferty i w związku z tym realizujemy Twoje zamówienie - przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną.

Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane pozyskane poprzez pliki cookies wykorzystujemy do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny http://www.mrowkaolkusz.pl (szczegółowe informacje znajdują się w dziale §10.“Polityka cookies”).

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony http://www.mrowkaolkusz.pli nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

§ 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

CRAS będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres w którym obowiązuje nas zawarta umowa, a również po jej zakończeniu w celach:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – to dane będziemy przechowywać do czasu jej odwołania.


§ 8. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI JAK CHRONIMY TWOJE DANE:

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail, jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie http://www.mrowkaolkusz.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Komputery, na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiada szereg różnych zabezpieczeń.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas i z naszego polecenia albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi podpisane mamy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Wszystkie osoby w firmie CRAS przeszły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Firma CRAS deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

§ 9. JAKIE MACIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:


W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

§ 10. POLITYKA COOKIES

Witryna http://www.mrowkaolkusz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą:

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną
i bezproblemową nawigację.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Tag Manager, Google Analytics, Google SearchConsole oraz Google Adwords, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy CRAS w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

  1. „niezbędne” - pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. “bezpieczeństwa” - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
    np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. „wydajnościowe” - pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” - pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
  5. „reklamowe” - pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy
i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji np. odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

§ 11. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji;

§ 12. PROFILOWANIE:

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Wasze dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania treści witryn do Waszych potrzeb.